Axelvinkel

För samtliga standardserier är axelvinkeln 90°.

Ingreppsvinkel

Ingreppsvinkeln (hänförd till normalplanet) är för MELAMENT:s standardväxlar 20°.

Spiralvinkel

För samtliga serier är det totala ingreppstalet större än 2, och spiralvinkeln är avpassad med hänsyn härtill. Den är något olika vid olika serier, och det värde som ligger till grund för beräkning av kuggkraftens komposanter varierar mellan 35° och 43°.