Spiralriktning och beteckning

Stora hjulet är högerskuret och betecknas med.
V.
Lilla hjulet är vänsterskuret och betecknas med.
X.
Stora ringen är högerskuren och betecknas med. Y.
Lilla ringen är vänsterskuren och betecknas med.
Z.