Monteringsavståndet C och dess toleranser

Det i dimensionstabellerna angivna monteringsavståndet c är ett viktigt mått för kuggväxelns funktion. En avvikelse från dess nominella värde påverkar dels kuggkontaktens läge dels kuggflankspelets storlek.
Vid utväxling större än 1:1 ger en ändring av lilla hjulets monteringsavstånd en betydligt större förskjutning av kontaktbildens läge (mätt i kuggens längdriktning) än samma ändring av stora hjulets monteringsavstånd. Däremot påverkar en ändring av stora hjulets monteringsavstånd kuggflankspelet i betydligt högre grad än samma ändring hos lilla hjulet. Ju mer man närmar sig utväxling 1:1, dess mer förändras samtidigt såväl kontaktbild som flankspel om monteringsavståndet ändras.
Eftersom kugghjulen är skurna på sådant sätt att man med de nominella c-måtten skall erhålla den gynnsammaste kugganliggningen och ett lagom flankspel är det av betydelse att dessa mått, synnerhet för lilla hjulet, hålls med viss noggrannhet. Man utgår nämligen vid monteringen från detta hjuls c-mått. Avvikelsen för motsvarande mått hos stora hjulet beror väsentligen av de värden mcm vilka man låter kuggflankspelet variera.
Tabell 2 ger de toleranser på måttet c som ej bör överskridas

C mått