Kuggflankspel

För att en kuggväxel skall kunna arbeta riktigt är det nödvändigt att ett visst spel finns mellan kuggarna. Om det är för litet kan kuggarna klämmas och störande buller uppkomma och dessutom kan slitaget bli alltför stort och resultera i onormalt stor uppvärmning. Kuggflankspelet skall också möjliggöra smörjning av kuggarna. Det brukar anges antingen i ett normalplan till kuggarna eller i ett periferiplan (rotationsplan). (Se fig. 5.) Mätning av flankspelet i periferiplanet är som regel lättare att utföra och kan göras med större säkerhet än mätning i normalplanet, varför det förra sättet är att föredra. Tabell 3 upptar därför endast flankspelet periferiplanet

Kugflanspel

Önskar man räkna om spelet till normalplanet gäller formeln

Formel