Melament:s koniska standardkugghjul.

Inom alla grenar av tekniken har kugghjul fått en utomordentligt stor användning. Detta gäller såväl koniska som cylindriska kugghjul. Fordringarna på högre hastigheter och större överförbara effekter har ständigt stegrats. Samtidigt har anspråken på frihet från buller ökat. Tack vare en väl utvecklad kugghjulsteori och alltmer fulländade metoder för tillverkning och kontroll av kugghjul har anspråken kunnat tillgodoses.
På grund av de stora krav man nu för tiden har på koniska kuggväxlar och eftersom en omfattande utrustning av specialmaskiner behövs för att framställa dessa avstår de flesta kunder från alt själva tillverka sådana. I stället köper man dem från särskilda kugghjulsfabrikanter. För en förbrukare, som för sin tillverkning fortlöpande behöver ett visst slags koniska kuggväxlar, måste det anses vara av stort värde att ha möjlighet att välja standardiserade växlar.
MELAMENT:s koniska standardkuggväxlar är utförda med stor precision och med toleranser som gör dem fullt utbytbara. De är så noggrant tillverkade att de kan användas inte bara inom allmän maskinbyggnad utan också vid t ex verktygsmaskintillverkning, där stora krav ställs på lugn gång och likformig rörelse.