Fastsättning av hjul på axel

Överföring av momentet från axel till hjul bör ske med kilförband. Radiellt anbringade cylindriska eller koniska pinnar är olämpliga, emedan de inte medger den många fall nödvändiga axiella justeringen av kugghjulen. Fixering av kugghjulen axiellt bör ske mot ansats på axeln, eventuellt med justerbara mellanlägg beroende på konstruktionen i övrigt (se vidare under “Lagringsexempel”, sidan 18). Däremot måste man absolut avråda från fastsättning av hjulen med stoppskruvar.
Toleransen J7 för navhålen MELAMENT:s koniska kugghjul ger med axeltoleransen h6 en sugpassning, som bildar ett lätt monterbart förband, vilket kan vara lämpligt som kilförband mellan kugghjul och axel. I många fall är det emellertid nödvändigt att välja en hårdare passning, speciellt vid större belastning och om denna växlar riktning och är stötartad. För detta ändamål hänvisas till tabell 1.

Toleranser